We currently offer 4 varieties of pillows and 1 pillow case:

Outdoor Microfiber Twill Pillows for double sided print.

 • Made from stain resistant 100% polyester woven microfiber.
 • The pillows are sealed and filled, so there is no insert needed.
 • Comes in both 16”x16” or 18”x18”. 


Indoor Burlap Pillows for double sided print. 

 • Created to have the look and feel of high end linen.
 • Made from heavyweight 100% polyester woven microfiber
 • The pillows are sealed and filled, so there is no insert needed.
 • Comes in both 16”x16” or 18”x18”.

Bed Pillowcase for single sided print

 • Made of white lightweight sanded microfiber and 100% polyester
 • Fits a standard bed pillow
 • Measures 30”x 20”

_ _ _

Tôi có thể chọn loại gối nào?

Hiện nay chúng tôi có bốn loại gối và một loại áo/vỏ gối. 

Gối sợi microfiber dùng ngoài trời:  in được hai mặt

 • Được làm bằng 100% polyester woven microfiber chống bẩn.
 • Gối đã được độn đầy, và hàn kín. 
 • Có hai cỡ là 16”x16” hoặc 18”x18”. Gối vải dùng trong nhà  để in hai mặt.

Gối vải dùng trong nhà để in hai mặt.

 • Chất liệu và đường may tinh xảo cao cấp. 
 • Được làm bằng 100% polyester woven microfiber
 • Gối đã được độn đầy, và hàn kín. 
 • Có hai cỡ là 16”x16” hoặc 18”x18”.

Áo gối cho giường ngủ - để in một mặt

 • Được làm bằng sợi microfiber nhẹ và 100% polyester 
 • Vừa cỡ gối thông thường
 • size 30”x 20”

Did this answer your question?