You will now see the icon for pillow in your modal product window. Select the style and size you would like to include in your campaign. 

**Note that the pillows are pillow cases have different aspect ratios**
**Note that the pillowcase supports single sided print**

_ _ _

Làm thế nào để thêm gối vào campaign?

Bạn sẽ thấy biểu tượng gối trong mục sản phẩm. Chọn kiểu và kích cỡ bạn muốn vào campaign. 

**Lưu ý là gối và áo gối có tỷ lệ kích cỡ khác nhau.**
**Áo gối chỉ có in một mặt**

Did this answer your question?